Liên hệ
Tham gia một công ty

Nhận Giải thưởng Xuất sắc tại Đại hội JP-MIRAI

Tổ chức của chúng tôi đã nhận được Giải thưởng Xuất sắc tại cuộc họp chung của ``Nền tảng Tiếp nhận Người lao động Nước ngoài có Trách nhiệm (JP-MIRAI)'' được tổ chức tại JICA Global Plaza vào ngày 9 tháng 12.

Bạn cũng có thể xem báo cáo hoạt động trong video bên dưới.Địa chỉ liên hệ
NPO Adovo(NPO法人Adovo)
〒107-0062
WIN531 2-2-15 Minami Aoyama,Minato-ku,Tokyo,Japan
EMAIL:info@adovo.or.jp

NPO Adovo
〒107-0062
WIN531 2-2-15 Minami Aoyama,Minato-ku,Tokyo,Japan
EMAIL:info@adovo.or.jp