Liên hệ
Tham gia một công ty

Hội thảo mang thai lần đầu được tổ chức

Phối hợp với NPO Mother’s Tree Japan, chúng tôi đã tổ chức một buổi hội thảo về mang thai tại cơ quan cử đi ở Hà Nội, Việt Nam.
Khóa học kéo dài khoảng 1 tiếng 30 phút đã giới thiệu những kiến thức giúp thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài tránh được những rắc rối khi mang thai như thủ tục sinh con ở Nhật Bản và những ví dụ về những rắc rối liên quan cũng như các phương pháp tránh thai.
Chúng tôi dự định tiếp tục hoàn thiện dự án này với Mother’s Tree Japan và tiếp tục triển khai tại nhiều tổ chức gửi đi khác nhau.

(Được thêm vào ngày 31/7/2023)
Dự án này đã được giới thiệu trên Asahi Shimbun Digital vào ngày 31 tháng 7. Cũng sẽ có một bài báo trên ấn bản buổi tối toàn quốc vào giữa tháng 8. Xin vui lòng xem qua!
https://www.asahi.com/articles/ASR7062GPR77UTIL01Z.html

Địa chỉ liên hệ
NPO Adovo(NPO法人Adovo)
〒107-0062
WIN531 2-2-15 Minami Aoyama,Minato-ku,Tokyo,Japan
EMAIL:info@adovo.or.jp

NPO Adovo
〒107-0062
WIN531 2-2-15 Minami Aoyama,Minato-ku,Tokyo,Japan
EMAIL:info@adovo.or.jp