Liên hệ
Tham gia một công ty

Chúng tôi đã tổ chức một buổi trải nghiệm làm soba!

Dưới sự tài trợ của Câu lạc bộ Sư tử Oedo Tokyo, một ''Trải nghiệm làm mì Soba'' đã được tổ chức với tổ chức của chúng tôi với tư cách là nhà đồng tài trợ.

Bốn thành viên sinh viên của tổ chức chúng tôi đã tham gia và có kinh nghiệm làm soba từ đầu cùng các sinh viên Việt Nam.

Đó là một sự kiện tuyệt vời khi chúng ta có thể tương tác sâu sắc hơn trong khi nhào mì soba!

Địa chỉ liên hệ
NPO Adovo(NPO法人Adovo)
〒107-0062
WIN531 2-2-15 Minami Aoyama,Minato-ku,Tokyo,Japan
EMAIL:info@adovo.or.jp

NPO Adovo
〒107-0062
WIN531 2-2-15 Minami Aoyama,Minato-ku,Tokyo,Japan
EMAIL:info@adovo.or.jp