Liên hệ
Tham gia một công ty
HOME > Giới thiệu về Adovo > Báo cáo hàng năm

Báo cáo hàng năm

Giới thiệu về báo cáo thường niên
Ngày kết thúc năm tài chính của NPO Adovo là vào tháng 3 hàng năm. Bạn có thể xem báo cáo kinh doanh cho từng năm tài chính.
Những tài liệu này cũng được đăng trên "CANPAN" do Quỹ Nippon điều hành.

năm Tài liệu báo cáo
2022
2021

NPO Adovo
〒107-0062
WIN531 2-2-15 Minami Aoyama,Minato-ku,Tokyo,Japan
EMAIL:info@adovo.or.jp