Liên hệ
Tham gia một công ty

Chúng tôi đang hợp tác với một chiến dịch hỗ trợ người lao động nước ngoài.

Tổ chức của chúng tôi đang tham gia với tư cách là tổ chức hợp tác trong "Chiến dịch bảo vệ nhân quyền của người lao động nước ngoài (1/9 - 30/11)" do JP-MIRAI và JICA tài trợ.

Chiến dịch này hỗ trợ càng nhiều lao động nước ngoài đang gặp vấn đề càng tốt thông qua JP-MIRAI Safety, một công cụ trực tuyến miễn phí cho phép người lao động nước ngoài dễ dàng kiểm tra các vi phạm nhân quyền và vi phạm pháp luật trong công việc và cuộc sống hàng ngày của họ. người lao động nước ngoài sử dụng công cụ này với sự cộng tác của nhiều tổ chức hơn.

Địa chỉ liên hệ
NPO Adovo(NPO法人Adovo)
〒107-0062
WIN531 2-2-15 Minami Aoyama,Minato-ku,Tokyo,Japan
EMAIL:info@adovo.or.jp

NPO Adovo
〒107-0062
WIN531 2-2-15 Minami Aoyama,Minato-ku,Tokyo,Japan
EMAIL:info@adovo.or.jp