Liên hệ
Tham gia một công ty
HOME > Giới thiệu về Adovo > Sự xuất bản

Sự xuất bản

NPO Adovo thường xuyên xuất bản một bản tin.
Năm 2020, nó được xuất bản vào tháng 4 và tháng 12.

Bản tin số 2

Bản tin số 1

NPO Adovo
〒107-0062
WIN531 2-2-15 Minami Aoyama,Minato-ku,Tokyo,Japan
EMAIL:info@adovo.or.jp