Liên hệ
Tham gia một công ty

Thuyết trình tại Vietnam Festa ở Kanagawa

Tại "festa Việt Nam ở Kanagawa" được tổ chức ở tỉnh Kanagawa, Shoji và Kyoko của tổ chức chúng tôi, những người đã đến Việt Nam vào tháng 8 và sống cùng các thực tập sinh kỹ thuật, đã thuyết trình.
Tiêu đề là “Hai nữ sinh trung học thử sống cùng thực tập sinh kỹ thuật tại Việt Nam!”
Ông đã có bài thuyết trình dài 30 phút về kết quả chuyến công tác hai tuần của tổ chức chúng tôi tới Việt Nam và cảm nhận của ông ở đó. Bài giảng đã thành công tốt đẹp với nhiều người lắng nghe.

Địa chỉ liên hệ
NPO Adovo(NPO法人Adovo)
〒107-0062
WIN531 2-2-15 Minami Aoyama,Minato-ku,Tokyo,Japan
EMAIL:info@adovo.or.jp

NPO Adovo
〒107-0062
WIN531 2-2-15 Minami Aoyama,Minato-ku,Tokyo,Japan
EMAIL:info@adovo.or.jp