Liên hệ
Tham gia một công ty

Bản tin số 2 đã được xuất bản.

Chúng tôi đã xuất bản số thứ hai của bản tin tổ chức của chúng tôi. Trang này giới thiệu các hoạt động của tổ chức chúng tôi đã được mở rộng hơn nữa kể từ khi số đầu tiên được xuất bản vào tháng 4 năm nay.
Bạn cũng có thể xem bản tin trên trang web từ tại đây, vì vậy vui lòng xem qua .

Địa chỉ liên hệ
NPO Adovo(NPO法人Adovo)
〒107-0062
WIN531 2-2-15 Minami Aoyama,Minato-ku,Tokyo,Japan
EMAIL:info@adovo.or.jp

NPO Adovo
〒107-0062
WIN531 2-2-15 Minami Aoyama,Minato-ku,Tokyo,Japan
EMAIL:info@adovo.or.jp